Primárnymi cieľovými skupinami sú:

  • študenti partnerských škôl, ktorí sa či už aktívne zúčastnia na pilotnom programe výmenných pobytov, alebo budú neskôr ťažiť z výstupov, ktoré z projektu vzídu
  • pedagógovia, ktorí sa budú zúčastňovať na implementácii projektu ako experti alebo projektový tím