Cezhraničný dopad projektu sa prejaví vo zvýšení kvality učebných procesov na oboch stranách hranice a vo formovaní absolventov schopných umiestniť sa na trhu práce v cezhraničnom regióne charakteristickom svojimi špecifikami.