Stretnutie 08. - 10. 06. 2018

POZVÁNKA

Na stretnutie expertov, gestorov a projektového tímu v rámci projektu "Lesy nepoznajú hranice" PLSK.03.01.00-PL-0088

Miesto: "Dwór Ostoia" HOTEL, ul. Zdrojowa 1, Klimkówka

Dátum: 08.-10.06.2018 (piatok, sobota, nedeľa)

Program stretnutia:

1. Otvorenie stretnutia

2. Prezentácia z poslednej výmeny mládeže

3. Poznámky a závery, diskusia o programe výmen mládeže

4. Správa gestora a hodnotenie úspešnosti a efektívnosti zavedenia reformy obsahu vzdelávania zavedenej počas výmen mládeže

5. Prezentácia pokynov pre vypracovanie optimálneho modelu vzdelávania

6. Príprav workshopu, ktorý sa bude konať v júli v Prešove 

7. Poznámky a závery

8. Ukončenie stretnutia