Stretnutie 21. - 23. 09. 2018

POZVÁNKA

Na stretnutie expertov, gestorov a projektového tímu v rámci projektu "Lesy nepoznajú hranice" PLSK.03.01.00-PL-0088

Miesto: "Dwór Ostoia" HOTEL, ul. Zdrojowa 1, Klimkówka

Dátum: 21.-23.09.2018 (piatok, sobota, nedeľa)

Program stretnutia:

1. Otvorenie stretnutia

2. Prezentácia pokynov týkajúcich sa zmien učebných osnov pre odborné predmety

3. Pripomienky, závery a diskusia o zmenách učebných osnov

4. Správa projektových tímov na tému ďalšej realizácie projektu

5. Prednáška na tému "Zásady politiky ochrany životného prostrednia v Poľsku."

6. Príprava konferencie uzatvárajúcej projekt, ktorá sa uskutoční v októbri v Prešove

7. Pripomienky a závery

8. Ukončenie stretnutia