Stretnutie 13. - 15. 04. 2018

POZVÁNKA

Na stretnutie odborníkov, gestorov a projektovej skupiny v rámci projektu "Lesy nepoznajú hranice", PLSK.03.01.00-SK-0088/16-00

Miesto: Hotel "Skalny", ul. Zdrojowa 11, 38-610 Polanczyk, Poľsko

Dátum: 13. -15. 04. 2018

Harmonogram stretnutia:

1. Otvorenie stretnutia

2. Prezentácia z prvých výmenných pobytov študentov, ktoré sa konali v marci.

3. Poznámky, závery, diskusia z prvých výmenných pobytov študentov.

4. Správa gestora a hodnotenie prvého výmenného pobytu.

5. Príprava dotazníkov pre študentov za účelom získania informácií o výmennom pobyte. 

6. Prednáška o spracovaní odpadu a starostlivosti o životné prostredie v Bieščanoch.

7. Upresnenie podrobností v rámci druhého výmenného pobytu študentov. 

8. Poznámky a závery.

9. Ukončenie stretnutia.